Hur hörsel fungerar

  • Yurii Mongol
  • 0
  • 1561
  • 139

Ördiagram med tillstånd av NASA
Ditt öra är ett känsligt och detaljerat sensoriskt organ. Se fler mänskliga sinnen bilder.

Dina öron är extraordinära organ. De plockar upp alla ljuden runt dig och översätter sedan denna information till en form som din hjärna kan förstå. En av de mest anmärkningsvärda sakerna med denna process är att den är helt mekanisk. Din luktkänsla, smak och syn involverar alla kemiska reaktioner, men ditt hörapparat är enbart baserat på fysisk rörelse.

I den här artikeln tittar vi på de mekaniska systemen som möjliggör hörsel. Vi kommer att spåra banan för ett ljud, från dess ursprungliga källa hela vägen till din hjärna, för att se hur alla delar av örat fungerar tillsammans. När du förstår allt de gör är det tydligt att dina öron är en av de mest otroliga delarna av din kropp!

För att förstå hur dina öron hör ljud måste du först förstå vad ljud är.

Ett objekt producerar ljud när det vibrerar i materien. Detta kan vara ett fast, som jord; en vätska, såsom vatten; eller en gas, till exempel luft. Oftast hör vi ljud som reser genom luften i vår atmosfär.

När något vibrerar i atmosfären flyttar det luftpartiklarna runt den. De luftpartiklarna flyttar i sin tur luftpartiklarna runt dem och bär vibrationens puls genom luften.
För att se hur detta fungerar, låt oss titta på ett enkelt vibrerande objekt: en klocka. När du slår en klocka vibrerar metallen - böjs in och ut. När den böjs ut på ena sidan trycker den på de omgivande luftpartiklarna på den sidan. Dessa luftpartiklar kolliderar sedan med partiklarna framför dem, som kolliderar med partiklarna framför dem, och så vidare. Det här kallas kompression.

När klockan böjer sig drar den in i de omgivande luftpartiklarna. Detta skapar ett tryckfall, som drar in mer omgivande luftpartiklar, vilket skapar ytterligare ett tryckfall, som drar in partiklarna ännu längre ut. Denna tryckminskning kallas förtunning.

På detta sätt skickar ett vibrerande föremål en våg med tryckfluktuationer genom atmosfären. Vi hör olika ljud från olika vibrerande föremål på grund av variationer i ljudvågen frekvens. En högre vågfrekvens betyder helt enkelt att lufttrycksfluktuationen växlar snabbare fram och tillbaka. Vi hör detta som en högre tonhöjd. När det är färre fluktuationer under en tidsperiod är tonhöjden lägre. Nivån på lufttrycket i varje fluktuering, vågens amplitud, bestämmer hur högt ljudet är. I nästa avsnitt tittar vi på hur örat kan fånga ljudvågor.
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

De mest intressanta artiklarna om hemligheter och upptäckter. Massor av användbar information om allt
Artiklar om vetenskap, rymd, teknik, hälsa, miljö, kultur och historia. Förklara tusentals ämnen så att du vet hur allt fungerar